Concept

Competentiegerichte examinering

De ELA-standaarden reflecteren de eisen die aan de competenties van Logistieke Professionals in Europa gesteld worden. De logistieke competenties maken de verwachtingen die men mag hebben over de prestaties in een logistieke functie concreet. De competenties zijn ontwikkeld in samenwerking met en met instemming van, de logistieke bedrijfstak. De standaarden zijn resultaatgericht en vormen de basis van de examinering.

De beoordeling is niet gebonden aan opleidingsprogramma’s. De sLe (stichting Logistieke examens) Nederland geeft geen richtlijnen voor de methodes of cursussen die kandidaten moeten volgen om kennis en vaardigheden te verwerven of te ontwikkelen. Echter, door de sLe erkende opleidingsprogramma’s kunnen wel bijdragen aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties die zijn vereist voor ELA-certificering. De sLe beoordeelt of opleidingsprogramma’s kunnen voldoen aan de vereiste standaarden. De opleidingsprogramma’s die hieraan voldoen zijn op deze site vermeld onder het hoofdstuk “opleidingsprogramma’s”.

Het ELA-certificaat is te verkrijgen als er wordt voldaan aan de professionele standaarden die de ELA (European Logistics Association) heeft opgesteld. Er zijn drie competentieniveaus.

EJLog – European Junior Logistician op het niveau toezichthoudend/operationeel management
ESLog – European Senior Logistician op het niveau van senior management
EMLog – European Master Logistician op het niveau van strategisch management

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen .

Learn more about ELA (www.elalog.org)

Korte printversie 

%d bloggers liken dit: